Randomizowane badanie pulsacyjnej terapii kortykosteroidami w pierwotnym leczeniu choroby Kawasaki ad 7

W analizach podgrup post hoc dzieci z utrzymującą się gorączką, które otrzymały ponowne leczenie za pomocą dożylnej immunoglobuliny, wyniki wieńcowe były lepsze w dożylnej grupie metyloprednizolonowej niż w grupie placebo. Zatem dzieci z największym ryzykiem oporności na dożylną immunoglobulinę i nieprawidłowości wieńcowe mogą odnieść korzyści z leczenia kortykosteroidami. Jednakże pojedyncza pulsowa d...

Powiększanie piersi: czynnik ryzyka raka piersi ad

Całkowita kompletność rejestru została oszacowana na ponad 95%. 15 Dane dotyczące wszystkich pacjentów z pierwszymi pierwotnymi nowotworami piersi, zdiagnozowanych od 1973 r. Do 1990 r., Wybrano z tego rejestru populacyjnego na raka. Pacjenci ci stanowią kohortę raka piersi. Rysunek 1. Rysunek 1. Projekt badania. Projekt badania przedstawiono na rycinie 1. W skrócie, dwie kohorty (kohorty implantu i kohorta...

Przypadkowo odkryta masa adrenaliny ad 6

Ze względu na ich koszt oraz brak wystarczających danych na poparcie ich rutynowego stosowania, nie zaleca się stosowania FDG-PET i MTO-PET do oceny pacjenta z przypadkowym guzem nadnerczy, u którego w przeszłości nie występowała choroba nowotworowa. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
Podstawową rolą biopsji cienkoigłowej jest rozróżnienie między tkanką nadnerczy a tkankami nieadereno- wymi (np. Przerzuty ...

Przerwanie pod kontrolą CD4 + z leczenia przeciwretrowirusowego ad 5

Robertson i in. (2 listopada) omawiają przypadek młodego mężczyzny z wysiłkową dusznością, kaszlem i narastającym bólem w prawym dolnym kwadrancie, który został wyśledzony podskórnym guzkiem. Zamiast toraksetyny, tomografii komputerowej klatki piersiowej, brzucha, miednicy i bronchoskopii, bardziej prostym i mniej inwazyjnym podejściem byłoby wykonanie biopsji guzka podskórnego. Takie podejście dałoby tę sam...

Najnowsze zdjęcia w galerii orto-medic:

331#pierścień landolta , #nfz kraków batorego , #przeglądarka na leczenie uzdrowiskowe , #pedicetamol dawkowanie , #leczenie zębów cennik , #kwantowy rezonans magnetyczny , #lek bez recepty na pasożyty , #olx wodzislaw sl , #fazy uzależnienia od alkoholu , #leczenie kanałowe pod mikroskopem poznań ,