Ryzyko białaczki po chemioterapii i radioterapii raka piersi czesc 4

Pacjenci otrzymujący zarówno ogólnoustrojową terapię lekową jak i radioterapię byli najbardziej zagrożeni (względne ryzyko, 17,4). Leczenie środkami alkilującymi w monoterapii lub w połączeniu z radioterapią spowodowało istotnie większe ryzyko wystąpienia białaczki niż sama radioterapia (p = 0,001 i p <0,001). Pacjenci leczeni chemioterapią i radioterapią nie mieli istotnie innego ryzyka niż ci, którzy otrzymywali same leki alkilujące, w analizie klasyfikującej pacjentów narażonych lub nieeksponowanych na te środk...

Ryzyko białaczki po chemioterapii i radioterapii raka piersi cd

Testy trendu zostały wykonane poprzez przypisanie punktu środkowego grupy dawek jako reprezentatywnego wyniku. Kiedy liczba uczestników była tak mała, że warunki wymagane do konwergencji warunkowego modelu logistycznego nie zostały spełnione, względne ryzyko obliczono za pomocą niedopasowanego modelu logistycznego. Nadmierne ryzyko (nadmierna liczba przypadków białaczki na 10 000 pacjentów) w ciągu pierwszych 10 lat po rozpoznaniu raka piersi oszacowano przez pomnożenie względnego ryzyka minus przez spodziewaną liczbę bia...

Synergistic Copathogens - HIV-1 i HSV-2 ad

Ponad 85% epizodów zrzucania jest subklinicznych, a wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa (HAART) ma niewielki wpływ zarówno na częstotliwość, jak i na poziom miana HSV-2 w śluzówce. [8] Tak więc większość ludzi na całym świecie z HIV nabytym seksualnie ma wirusologicznie aktywne HSV- 2 infekcje. HIV-1 jest przenoszony z wrzodów narządów płciowych wywołanych przez HSV-2; wirusowe warianty wirusa HIV-1, które powstają z tych wrzodów, mogą pojawiać się i utrzymywać w osoczu 9, a co najważniejsze, te częste subkli...

Mosty drogowe

Informacje dotyczące leczenia pierwotnego zostały usunięte z dokumentacji prowadzonej przez co najmniej jednego z lekarzy (lub kliniki) pacjentów dla 90 procent pacjentów i 92 procent kontroli, a dla kolejnych kursów terapii dla 85 procent pacjentów i 89 procent kontroli. W przypadku 3% pacjentów i osób z grupy kontrolnej, w celu potwierdzenia informacji dotyczących leczenia uzyskanych z dokumentacji medycznej wykorzystano roczne raporty z indywidualnych rejestrów nowotworów w szpitalu opisujące szczegóły radioterapii i chemio...

Najnowsze zdjęcia w galerii orto-medic:

331#olx nakło , #szpitale rehabilitacyjne nfz , #diuramid , #isonasin septo , #pierścień landolta , #nfz kraków batorego , #przeglądarka na leczenie uzdrowiskowe , #pedicetamol dawkowanie , #leczenie zębów cennik , #kwantowy rezonans magnetyczny ,