Żywa atenuowana a inaktywowana szczepionka przeciw grypie u niemowląt i małych dzieci

Od niedawna amerykańskie organy doradcze zaleciły powszechne szczepienie dzieci w wieku od 6 do 59 miesięcy za pomocą trójwalentnej inaktywowanej szczepionki przeciw grypie. Aby ocenić alternatywne podejścia do szczepionek, porównaliśmy bezpieczeństwo i skuteczność podawanej donosowo żywej atenuowanej szczepionki przeciw grypie z szczepionką inaktywowaną u niemowląt i małych dziec...

Żywa atenuowana a inaktywowana szczepionka przeciw grypie u niemowląt i małych dzieci ad 5

Cechy demograficzne i inne, w tym liczba dni obserwacji, były dobrze zrównoważone między grupą, która otrzymała żywą atenuowaną szczepionkę a grupą, która otrzymała inaktywowaną szczepionkę (Tabela 1). W sumie 1880 dzieci otrzymało wcześniej szczepionkę przeciwko grypie, a 6472 nie było wcześniej szczepionych. Spośród tych, którzy otrzymali dawkę szczepionki i zostali przy...

Przypadkowo odkryta masa adrenaliny ad 6

Ze względu na ich koszt oraz brak wystarczających danych na poparcie ich rutynowego stosowania, nie zaleca się stosowania FDG-PET i MTO-PET do oceny pacjenta z przypadkowym guzem nadnerczy, u którego w przeszłości nie występowała choroba nowotworowa. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
Podstawową rolą biopsji cienkoigłowej jest rozróżnienie między tkanką nadnerczy a tkankami n...

Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem ad 6

Kwalifikujący się pacjenci byli między 4 a 10 dniem choroby, a dzień był definiowany jako pierwszy dzień gorączki. Przy spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych wymagany był przynajmniej jeden z następujących czynników: pacjent spełniał cztery lub więcej zasadniczych kryteriów klinicznych1; u pacjenta stwierdzono tętnicę wieńcową z wynikiem wynoszącym 2,5 lub więcej dla proksym...

Najnowsze zdjęcia w galerii orto-medic:

331#szpitale rehabilitacyjne nfz , #diuramid , #isonasin septo , #pierścień landolta , #nfz kraków batorego , #przeglądarka na leczenie uzdrowiskowe , #pedicetamol dawkowanie , #leczenie zębów cennik , #kwantowy rezonans magnetyczny , #lek bez recepty na pasożyty ,