Religia, sumienie i kontrowersyjne praktyki kliniczne cd

Wtórnymi predyktorami były cechy demograficzne (wiek, płeć, rasa lub grupa etniczna i region) badanych lekarzy oraz to, czy pracowali w akademickim ośrodku zdrowia, czy też w instytucjach religijnych lub opartych na wierze. Główna specjalizacja medyczna została uwzględniona jako zmienna kontrolna w analizach wieloczynnikowych. Analiza staty...

Ryzyko białaczki po chemioterapii i radioterapii raka piersi ad 6

Nadmiar liczby białaczek związanych z leczeniem środkami alkilującymi obserwowano u pacjentów z każdego rejestru raka. Tabela 7. Tabela 7. Ryzyko wystąpienia białaczki i zespołu mielodysplastycznego, według czasu od pierwszego leczenia środkami alkilującymi. Wzór ryzyka wystąpienia białaczki w zależności od czasu od pierwszego leczen...

Ryzyko białaczki po chemioterapii i radioterapii raka piersi ad 5

Kobiety leczone przez 18 miesięcy lub dłużej miały siedmiokrotnie zwiększone ryzyko białaczki. Chorzy z przypadkami otrzymywali również większe dawki melfalanu (mediana dawki, 530 mg, zakres 230 do 1040) niż kontrole (mediana dawki, 300 mg, zakres od 80 do 420). Istniały dowody o bardzo stromo nachylonej krzywej dawka-odpowiedź, a ryzyko ...

Najnowsze zdjęcia w galerii orto-medic:

331#rentgen szczęki , #olx nakło , #szpitale rehabilitacyjne nfz , #diuramid , #isonasin septo , #pierścień landolta , #nfz kraków batorego , #przeglądarka na leczenie uzdrowiskowe , #pedicetamol dawkowanie , #leczenie zębów cennik ,